הודעה ותוכנית כנס 2013

הכנס השנתי 2013 של האגודה הישראלית להנדסה חקלאית

הכנס יתקיים ביום ה', י"ד סיוון תשע"ג, 23.5.2013, באולם ההרצאות, משרד החקלאות – בית דגן  הכנס התקיים ביום ה', י"ד סיוון תשע"ג, 23.5.2013, באולם ההרצאות, משרד החקלאות – בית דגן

  • תוכנית הכנס להלן, לחץ כאן
  • תקצירי הרצאות להלן, לחץ כאן
  • מצגות מלאות של ההרצאות להלן, לחץ כאן
  • סיכום הכנס ומכתב תודה להלן, לחץ כאן