כנס 2012-מצגות

מצגות של הרצאות בכנס שנה 2012   (לתקצירים לחץ כאן)

הרצאת אורח

יורם קפולניק  משבר המזון העולמי

מושב ראשון - טכנולוגיות חדשות בהנדסה חקלאית

 1. אופטימיזציה קומבינוטורית של רובוטיקה לאיסוף מלונים

 2. ניהוג עילי והסעה קרקעית של כלים אוטונומיים וכלי עזר לחממה

 3. זיהוי אוטומטי של תנועות-לסת בעזרת ניטור אקוסטי לצורך מעקב אחרי התנהגות הרעייה בבקר, עזים וכבשים

 4. בקרה של זרוע רובוטית לגיזום עצי מטע נשירים

מושב שני - טכנולוגיות לשיפור הניהול ברפת

 1. תכנון רפת גדולה-היבט משולב הנדסי-תכנוני-תפעולי

 2. Can rumination, activity and milk yield be used to detect ketosis in erly lactation

 3. Application of segmentation algorithms on on-farm images

 4. Automatic Cow Body condition Scoring - BCS

מושב שלישי - ייעול השימוש בהדברה 

 1. תווית להקטנת מינון בריסוס יעיל

 2. שילוב של הדברה פיזיקלית בהדברה משולבת

 3. מחלת קיפול העלים בכרם צעדים ראשונים במדעי הנבואה

 4. סקירה ומיפוי אילוח עלקת מצרית בעגבנייה לתעשייה

מושב רביעי - טכנולוגיה סביבתית בחקלאות

 1. הרחקה ביולוגית של אמוניה גזית מלולים

 2. ביודגרדציה של פוליאתילן עי החיידק Rhodococcus ruber להפחתת זיהום הפלסטיק בחקלאות

 3. גישה חדשה להרחקת בורון ממי-ים במתקני אוסמוזה הפוכה

 4. התפלת שפכים שלישוניים באמצעות אוסמוזה הפוכה

מושב חמישי - חישה מרחוק תרמית של מצב מים בצמח

 1. מיפוי מצב מים בכותנה באמצעות צילומים תרמיים מוטסים

 2. הערכת מצב המים והחנקן באמצעות שילוב בין צילום תרמי לצילום היפרספקטראלי-מחקר בגידולי תפוא

 3. ניטור התייבשות שטחי תחמיץ חיטה בחישה מרחוק

 4. לקחי גיחות מסחריות לאיתור תקלות השקיה באמצעות צילום תרמי 2011

 5. מערכת לאיתור תקלות השקיה באמצעות צילומים תרמיים קרקעיים

מושב שישי - שליטה על אקלים בבתי צמיחה

 1. חימום בתי צמיחה (מנהרות עבירות) בחורף בעזרת אנרגיה סולארית

 2. מערכת משולבת לחימום וייבוש-אפיון ביצועים

 3. חממות אינטנסיביות-היתכנות כלכלית

 4. משתנים צמודים כנקודות עבודה אסטרטגיות בחממה

 5. The Effect of Screenhouse Height on the Crop Microclimate

מושב שביעי - הנדסה חקלאית לאן ?

 1. חקלאות ישראל-להיות או לא להיות

 2. הנדסה חקלאית בטכניון -שנויים ותמורות

 3. מהיכן יבואו המדריכים ומשאבי המקצוע במיכון החקלאי

 4. שיתוף פעולה בין חקלאות, מחקר ותעשיה