כנס 2012-תקצירים

תקצירים של ההרצאות בכנס שנה 2012    (לחץ כאן למצגות מלאות)

מושב ראשון - טכנולוגיות חדשות בהנדסה חקלאית

אופטימיזציה קומבינוטורית של רובוטיקה לאיסוף מלונים

ניהוג עילי והסעה קרקעית של כלים אוטונומיים בחממה

זיהוי אוטומטי של תנועות-לסת בעזרת ניטור אקוסטי לצורך מעקב אחרי התנהגות הרעייה בבקר, עזים וכבשים

בקרה של זרוע רובוטית לגיזום עצי מטע נשירים

מושב שני - טכנולוגיות לשיפור הניהול ברפת

תכנון רפת גדולה – היבט משולב הנדסי-תכנוני-תפעולי

Can rumination activity and milk yield be used to detect ketosis in early lactation

Application of segmentation algorithms

זיהוי אוטומאטי של מצב גופני של פרת החלב

מושב שלישי - ייעול השימוש בהדברה 

רסוס מדויק להקטנת זיהום

שילוב הדברה פיזיקלית וביופסטיצידים בהדברה משולבת

מחלת קיפול העלים בכרם- צעדים ראשונים במדעי הנבואה

אפיון דגם מרחבי של תפרושת עלקת מצרית בחלקות  עגבנייה לתעשייה בישראל

מושב רביעי - טכנולוגיה סביבתית בחקלאות

הרחקה ביולוגית של אמוניה גזית מלולים

ביודגרדציה של פוליאתילן בשימוש החקלאות

גישה חדשה להרחקת בורון ממי-ים במתקני אוסמוזה הפוכה

התפלת שפכים שלישוניים באמצעות אוסמוזה הפוכה

מושב חמישי - חישה מרחוק תרמית של מצב מים בצמח

מיפוי מצב מים בכותנה באמצעות צילומים תרמיים מוטסים איפיון רפרנס

הערכת מצב המים והחנקן באמצעות שילוב בין צילום תרמי לצילום היפרספקטראלי

ניטור התייבשות שטחי תחמיץ חיטה בחישה מרחוק

לקחי גיחות מסחריות לאיתור תקלות השקיה באמצעות צילום תרמי בעונת שלחין 2011

מערכת צילום תרמי קרקעית לזיהוי ואיתור תקלות השקיה

מושב שישי - שליטה על אקלים בבתי צמיחה

חימום סולארי של בתי צמיחה

מערכת משולבת לחימום וייבוש חממות–אפיון ביצועים

חממות אינטנסיביות – היתכנות כלכלית

משתנים צמודים כנקודות עבודה אסטרטגיות בחממה

The Effect of Screenhouse Height on the Crop Microclimate

מושב שביעי - הנדסה חקלאית לאן ?

הנדסה חקלאית בישראל 2012

הנדסה חקלאית בטכניון שינויים ותמורות

מיומנו של מנהל תחום מיכון וטכנולוגיה

סימביוזה בין מחקר תעשיה וחקלאות