כנס 2013-תקצירי הרצאות

תקצירי הרצאות כנס 2013  (למצגות לחץ כאן)

הרצאת אורח

צמחים ללא גידול אדמה כמודל להזדמנויות עסקיות בהנדסה חקלאית מודרנית

מושב I: רובוטיקה בהנדסה חקלאית

1.1- זיהוי קצה שורה בגידולי פלפלים ועגבניות לצורך ניווט רובוט בחממות

1.2- השפעת מיקום ואורינטציית מטרות במשימה חקלאית לתכן רובוט אופטימלי

1.3- ניתוח תנועה אנושית בזמן קטיף

1.4- שילוב מערכות לקטיף רובוטי של תפוחים

מושב II: טכנולוגיות הנדסיות ברפת ובמרעה

2.1- צינון רפתות בשיטת ערפול וסחרור - תוצאות אקלימיות מערבה דרומית (יהל)  ועמק בית שאן (שדה אליהו)

 Automatic lameness detection by computer vision and behavior  and performance sensing -2.2

Ketosis detection in early lactation of dairy cows by behaviour and performance sensing -2.3

2.4- ניטור אקוסטי של בעלי חיים במרעה: מזיהוי תנועת לסת  אל מיפוי פעילות יומית

2.5- מערכת לבקרת צריכת מזון של עגלים בגודל משתנה

מושב III: טכנולוגיות זיהוי וטיפול בצמח ובפרי

3.1- בחינת שילוב של שיטות אל הרס לזיהוי בגרות ואיכות בפלפלים

3.2- חיזוי מדדי איכות פנימית של תפוחי עץ במהלך אחסון באמצעות  ספקטרוסקופיה בתחום VIS-NIR

3.3- קו ייצור להפקת זרעי ירקות – היהלומים של החקלאות

3.4- פיתוח מרסס המשלב מספר טכנולוגיות לשיפור ההדברה הפיזיקלית של מזיקים

מושב IV: בתי צמיחה וטכנולוגיות רלוונטיות

4.1- פרויקטים לשיפור התכנון והתפעול של בתי צמיחה

4.2- האם הגבהת בית רשת גדול עשויה לשפר את האוורור?  הערכה בעזרת מודל חד-ממדי

4.3- מערכת בקרת השקיה מבוססת מצלמה

מושב V: חקלאות מדייקת וחישה מרחוק בצמח

5.1- הערכת מצב המים בגידולי שקד ותמר באמצעות שילוב של חישה תרמית וחישה בתחום הנראה

5.2- צילומים תרמים לזיהוי עצי תמר הנגועים בחדקונית הדקל

5.3- חישוב כמות צריכת המים הנדרשת בגידולי שדה באמצעות חישה מרחוק מלוויינים

5.4- ענן GIS כאמצעי לשיתוף מידע חקלאי

5.5- צילומים תרמיים מוטסים לזיהוי אוטומטי של תקלות השקיה במטעים

מושב VI:מערכות מיכון מתקדמות

6.1- הערכת פירוס לחצים תחת טרקטור זחלי

6.2- מודל אלמנטים סופיים לחישוב רדיוס גלגול והחלקה אמתיים של צמיג חקלאי

6.3- אסיף פירות בניעור ענפים רציף

6.4- אסיף במעבר אחד של קיקיון, יטרופה ומורנגה

6.5- פיתוח ואופטימיזציה של תשתיות ייצור בביו-דיזל: אסיף, מיון, הפרדה ותהליך פירוליזה