מהות האגודה

האגודה הישראלית להנדסה חקלאית היא גוף מקצועי שמטרתו קידום ופיתוח הקשרים בין העוסקים במחקר, פיתוח, הדרכה וייצור של טכנולוגיות חדשניות הקשורות ביצור החקלאי, ולהביא לשיפור טכנולוגיות קיימות אשר יביאו לייעול תהליכי העבודה של העובדים בחקלאות, יקלו על עבודתם וישפרו את התמורה לחקלאי. 

לאגודה הישראלית להנדסה חקלאית קשרים מדעיים ומקצועיים עם אגודות להנדסה חקלאית בארצות שונות בעולם בתוקף היותה חברה רשומה בארגון העולמי של האגודות להנדסה חקלאית - CIGR.

 <iframe src="//www.facebook.com/plugins/likebox.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com..." scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:292px; height:290px;" allowTransparency="true"></iframe> <iframe src="//www.facebook.com/plugins/likebox.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com..." scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:292px; height:290px;" allowTransparency="true"></iframe><iframe src="//www.facebook.com/plugins/likebox.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com..." scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:292px; height:290px;" allowTransparency="true"></iframe>