מטרות האגודה

  • להציג את התפתחות המדע והטכנולוגיה בתחום הנדסה חקלאית;
  • להציג פיתוח שיטות ו/או טכנולוגיות לשיפור בנוחיות תפעולית של תהליכי ייצור בחקלאות;
  • לשמש במה לחילופי תוצאות, מחקרים וטכנולוגיות בהנדסה חקלאית;
  • לעודד פעילויות אשר יסייעו לפיתוח ההנדסה החקלאית ומדעים הקשורים בחקלאות;
  • לעודד חינוך, הדרכה וניידות של אנשי מקצוע צעירים;
  • לשמש כקשר בין העוסקים בהנדסה החקלאית ובמדעים הקשורים בחקלאות;
  • לשמש במה למפגשים בין חוקרים, מחנכים, יצרנים ואנשי מקצוע;
  • לעודד מפגשים של חברי האגודה, במסגרת של "פגוש את חבריך" הצעירים והגמלאים;