מרצים אורחים

נואם מרכזי

פרופ' אבי שביב, הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית-הטכניון חיפה

טכנולוגיות חקלאיות מתקדמות לאבטחת ייצור מזון גלובאלי תחת מחסור במים ובעיות קרקע-חקלאות ישראל כמודל

נואם אורח

דר' ניצה קרדיש, מנכ"ל החממה הטכנולוגית טרנדליינס אגטק- מופת

מסחור טכנולוגיות חקלאיות - אתגר והזדמנות