נושאי תפקידים

     
יו"ר האגודה: דר' עמוס מזרח
  
פרופ' אבי שביב
גזבר: עפר יורן
יהושוע יחזקאלי 
 roni hofman.jpg 
מזכיר: רוני הופמן 
אתר אישי  
מבקר:  אלי רז